emre söylemez

1599 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamına alınmayan hayvanlar hakkında

Ankara-2039

 

Md 1: bu madde kendi hakkındadır.

Md 2: dünyadaki bütün kavarinler milli bir hazinedir, himalaya moğolistanda olmasa bile himalaya dünyadadır.

Md 3: hiçbir kavarinin suç işlenmesini önlemek adına yahut tıbbi gerekçeler altında vücut bütünlüğüne dokunulamaz. dinsel ritüeller sırasındaki eksiltme veya arttırma vücut bütünlüğüne saldırı olarak değerlendirilemez. devlet bu dengeyi sağlamak için her türlü önlemi alır.

Md 4: çiçeklerin kavarini yine çiçeklerdir bu yüzden çiçeklerin kavarini olmaz.

Md 5: yangın felaketi sırasında sırtlarından yanan arıların ruhu kavarin olarak dünyaya gelir. bu durum balların mülkiyetinin kavarinlere ait olduğu anlamına gelmez. nasıl ki dilin mülkiyeti onun taşıyıcılarınınsa balların mülkiyeti de onu satın alanlarındır.

Md 6: ilk kavarin bir düşüncedir, çağımızda onun nesneleşmiş olması bir düşünce olduğu gerçeğini değiştirmez.

Md 7: her kavarin yaşamayı bizzat kendisi tecrübe eder. başkasının yaşamına aşk dolu gözlerle bakmış olması o yaşamı gerçeklediği anlamına gelmemektedir.

Md 8: kavarinin gözleri olması gördüğünün olduğu, kulakları olması duyduğunun olduğu, burnu olması soluduğunun olduğu anlamına gelmez. tek gerçekliği dokunmasıdır, kavarinlere dokunulabilirsiniz.

Md 9: otobanlarda ölü bulunan kavarinler sessizleştirilmiş bir dildir, sessizleşmeden, ölü diller gibi konuşulmadığını değil duyulmadığını anlıyoruz.

Ek 1: otobanlarda 120 km altında hızla giden arabaların kaputuna yapışan kavarinleri anıyoruz, otobanlarda 120 km üstünde hızla giden arabaların kaputuna yapışan kavarinleri anlamıyoruz.

Ek 2: kediler elbette süt haricinde de rüya görebilir. bir bebek yılanı sımsıkı tutup yerden yere vurabilir. kediler elbette bir bebeği rüyasında görebilir. bir yavru kedi yılanı çenesiyle sımsıkı tutup yerden yere vurabilir. bir yavru kedi bir bebek olmayabilir ölünce bir melek doğmayabilir. bir yavru kedi sırtını kabartıp rüyanıza gelebilir, sizi yenebilir, sizi yiyebilir rabbiniz sizden yüz çevirip kediyi sevebilir.

Mülga: kavarinler necistir, elbisenize değebilir.
Mülga: ya da değildir, umarım sizin yerinize cennete girebilir.