EVAN GILL SMITH

inek çocukla konuşuyor (The Cow Speaks to the Child)

ÇEV: FATMA NUR TÜRK

Sen yoksan ben de yokum, diyor
inek gün ışığında
çocuk onu izleyip
boya kalemleriyle çizerken.

Şu tepe bir badem mi? bilmek
istiyor çocuk. Hayat inkar edilemez mi?

“Ben”im başlangıcım “sen”in bitişinin
başlangıcıdır. Çorabında
soğuğun geçebileceği
o deliği görüyor musun?

Çocuğun ayak parmağı delikten
çıkıyor şimdi.

Bazı filozoflar yalnızlık yemekten
ülser olur.
Daha fazlasını bilmiyoruz.

İneğin dili dudağı şapırdıyor.

Çocuk ineğin beneklerini
mavi boya kalemi ve sessizlikle dolduruyor.
Bir yusufçuk ya da değil.

There’s no me without you,
says the cow in the sunlight
being looked at, being drawn
by the child with crayons.

Is the hill an almond? the child
wants to know. Is life irrefutable?

The start of ‘me’ is the start of
the ending of ‘you.’ See that hole
in your sock where
the cold can get through?

The child’s toe sticks
through the hole now.

Some philosophers grow ulcers
from eating loneliness.
There’s not much we know.

The cow’s tongue smacks its lips.

The child fills in its spots
with blue crayon and silence.
A dragonfly or not.