murat üstübal

kayıtdışı divan

Kayıtdışı bir hareketin zihne ayak uydurması ne zor.

Akıl tutulur görüngüde: pasif odaklar agresifleşir,

tutulma eylemsizliğin yasını yaşar, çarçabuk silinir sinyazısı.

 

Kayıtdışı hareket-1: 

Aktarlarda cani bir ruh beklemek, kurumuş otların gölgesinden çıkagelen

şifa mağlubuna buğz eziyeti, kutsal tekrarın cilvesi bir cin ayet:

belirsizliği var olmamaktan ayıran özel teşebbüsün özeti, kasti failatün.

 

Kayıtdışı hareket-2:

Can suyunu elekten geçirmek, meleksi fiilin kutsaması bir kutlamayı kateden 

hırs türlü canlılık, pozdan pazıl metakroniği, pazıldan bozulan ontik silkeleme:

çakma çokluğu bilen iliştirir çıkma dirençli tesisatın kalbine, devri daim failün.

 

Kayıtdışı hareket-3:

Titreyerek perende atmak,   türbülans hiyerarşisinden artakalan düzenseviciliğe

fasılalı bağlantı, marihuana çukurunda batak oynayan bataklık, kabilinden derme ileri

çatma geri itilip kakılan için titremeli korku çevreni, simülatif mefailün.

 

Kayıtdışı hareket-4:

Gezmeklerde çuvalla iç çekmek, kapitalin son sürümünde rol oynayan molarlığı

gözden geçirirken kulak kabartılması morale, immortal işaretler terbiye edilip

karkaslaşır gramer içkinlik bacasındaki kurumların temizliği sonrası, adab-ı  mefailü.

 

Kayıtdışı hareket-5:

Yatak yarasına tuz serpmek, bekleme salonundaki tedirgin kütüphanecinin

yırtık sayfalı eski kitabı paylaşımla mitoslaması, cilt kırıklığının bozuk kitap cildinden 

eritilen tutkalla bezenip bezdirilmesi gerçeğin gerçiye oyunu, didaktik mefulü.

 

Şahsi fiiliyatına özgü bir dolgu-not eklemeden 

dizeyi bırakamazsın kendi çözünürlüğünde,

yazık olur 

heba

hep kendime dair.

(Tuzcu’nun hepçil hücresini unutma)