dilara elitaş

mükemmel

Kusursuz sıcaklık
Hissiz barınak
Açıklık yok
Sözün tözü su

Plankton yok gayrisafimillihasıla yok
Sonsuzluk çarşafında biricik büzüşme
Her şey herşeyolası kokuyor
Işık düşüyor elektrik kıvranıyor
Bilincin en kanyon kıvrımı
Yakalar
Yakalıyor
Yakaladı
Yaralamadı işte ışıyor yeniden
Eğmek geliyor boyunlar geliyor
Vurulmuyor hiç emniyet henüz yok
Dönülecek birli ikili düşüş için yükseliş
Çarklar için çarklar dönecek
Plüton cami avlusuna konulacak
Önce cami yapılmalı sonra güvercinler
Dilenciler haberciler kare ceketler

Unutmadan balık icat edilecek
Hepsinden önce ışık ve sızlık
Bilincin kurak rayları bükülünce
Venüs içte ve dışta kurulacak
Tüm mümkünler kemiklere kazınmalı

İlk kazı yapılacak boyunla omuz arasına
Önce Schubert icat edilmeli
Son mükemmel kucağımda
Son mükemmel kucağım
Sancıyla
Gelen
Getirecek
Sancıyı
Üstü örtülecek italyan örtüler türk danteller
Felçli bir levha doğup gözlerini
Kendisi doğuracak
Delinen evren kumaşı ağzını dikecek
Ağzına ve beslenecek kurt ve yazılım problemleri
Atonal müzik başlayınca gayri ihtiyari
Bir evren herevren olacak

Anlamlar dalgalı kırılmaz
O çizgi dalgalanıp olmayan göğsüne çakılacak
Ses var söz yok
İmge yok gözlerin etlenir
Gözlerin yok ışık karışır
Gerekyok’un mükemmel barınağı
Dur