ilayda vurdum

şeyler

Sizin mesafe dediğiniz,
Güvenli bir uzaklıktır benim için.
Siz bunu kuşların uçuşundan bilirsiniz.
Zihnim hiç durmadan
Rüzgarı ve uğultuları biriktirir.
Sesler çoğalıp
Odama taşar geceleri.
Yatağımın etrafında şeyler dolanır.
Şeyler, gece boyunca
Denizin içinde gürültüyle büyüyen
Bir ağaç olurlar.
Dolunay pencereme gelmediğinden
Işığı açarım.
Yatağımın başında öylece bulunmak ister gibi,
Tanımadığım bir kayıkçının
Beni fark etmesini beklemeye başlarım.

Liman/ Antalya