Archive

mars üçlemesi – ahmet aktaş

10 Ocak 2021 McDonalds Mars’ta İlk Şubesini Açtı başıbüyük büyükbaş başı boş gezene berduş derler kimsenin mi aklı kalmadı tarlalara satacak tarlalar üzüm ekiyorum bir de yılan başlı kedi kırmalı köpek robot ama pek usulgan aklım çıkıyor onunla seviştikçe bir gün mutlaka marsın atmosferine çişimi yapacağım   California Kolonisinde Dehşet benden bir insan turşusu yapsalar bir meydanda parçalara ayırsalar cımbızla taksim meydanında şehre taksim ediliyor etleri hangi fakiri doyurmaz ki bu ...

av dörtlemesi

* Ann– eml– e uy– uduğ– umuz sır– ada bal– konda n sesl– er gel– di anne– m kalktı– uyandı– m elind– e bıçak– oday – a biri gi– rdi ann– em kapıy– ı kilitl– edi– be– n de– bany– oya g– irdi– m ada– m od– anın – kapıs– ını zorl– uyor– du– Annem y– ardım edi– n diye ba– ğırıyordu– bir süre s– onra ann– emin ses– i kesil– di– banyodan – çıkıp yata – k odasına– girdim ba– ğırdım * I just wanted to– see what it felt – like to kill grand– ma I couldn’t st– and the though– t ...