Archive

talimatlar

Yaş hakkında yazmak için, bir şeyi alıp kırman gerekir. (Bu her zaman genç kadınları sevmiş bir sanattır. Ve sessiz olanları.) Bir dal, belki, çiçek açmış bir kız gibi. Koparılmış. Özüne yakın bir yerden. Sonra vadedilmiş bir yazı boylu boyunca kes. Devam et. Köküne kadar kes. Bir ilkbahar öğleden sonrası kapına gelecek, her anne gibi kızgın. Görmezden gel onu. Şimdi sentaksı ...