EAVAN BOLAND

talimatlar

ÇEV: SİMGE MERAL

Yaş hakkında yazmak için, bir şeyi alıp
kırman gerekir.

(Bu her zaman genç kadınları sevmiş bir sanattır.
Ve sessiz olanları.)

Bir dal, belki, çiçek açmış bir kız gibi. Koparılmış.
Özüne yakın bir yerden.

Sonra vadedilmiş bir yazı boylu boyunca kes. Devam et. Köküne
kadar kes.

Bir ilkbahar öğleden sonrası kapına gelecek, her anne gibi
kızgın. Görmezden gel onu.

Şimdi sentaksı al. Onu da kır. Geriye kalan senindir
ve sen sadece:

Ölü bir ağaç. Gelecek. Meyve vermeyen. Ya da
aklından bile geçirmeyen bir şeysindir.

Instructions

To write about age you need to take something and
break it.

(This is an art that has always loved young women.
And silent ones.)

A branch, perhaps, girlish with blossom. Snapped off.
Close to the sap.

Then cut through a promised summer. Continue. Cut
down to the root.

The spring afternoon will come to your door, angry
as any mother. Ignore her.

Now take syntax. Break that too. What is left is for you
and you only:

A dead tree. The future. What does not bear fruit. Or
thinking of.