M. KAĞAN WILL ŞAHİNOĞLU

yud kavmi'nin şiiri

Tribünde, eylemde, kavgada sesinin kısılma ihtimali neyse o kadar öfke dolu değil midir insan bu “hayat” dediği zırvaya? Çünkü kötü müzikler dinlemek için ayıracak bir vakti kalmadı eli sopa tutabilen insanların, öyle değil mi Sergio?

 

Sadece kendini kurtarmak isteyenlerin yüzyılındayız.

                sevdaya düşülmeyen ve iyi şiir yazılmayan, 

                     politikaya girilmeyen ve para konuşulan

                          böyle çok bencil bir asrın başındayız.

 

                           Garip ve gureba ayırdında değil sınıflararası bu kanlı savaşımının,

                           açlığından rahatsız olmayan ne çok insan tanıyorum, ne yazık!

                           kanatlarına paket lastiği dolaştırılmış bak

                           bu beyaz bir güvercinin de,

                           bilmem, kurtulur mu?

 

İnsan faaliyetinin neler yaratabileceğini ilk ortaya koyan o olmuştur. Mısır’ın piramitlerinden, Roma’nın su kemerlerinden ve Gotik katedrallerden kat kat üstün harikalar yaratmıştır burjuvazi…*

 

                                       Dandik tütün içmek, sadece cildin erken yaşlanmasına sebep olmaz,  

                                  bir mezartaşına ihtiyaç duyabilir bazı filmler fakat

                                  geliştirilen hiçbir düşünce öyle kolaycana

                                  eskimeyi bilmez, öğrendik bunu.

 

Gerçi “eski solculuk” da kalmadı ya, hepimiz biliyoruz

               ne trompetleri duymak mümkün ne marşları

                          ve artık herkes solcu değil mi zaten?

                                               hükümetleri sağolsun!

 

Koca koca kentler yarattı, kırsal nüfusa oranla kent nüfusunu büyük ölçüde artırdı ve böylece nüfusun hatırı sayılır bir parçasını…

Doğa güçlerine boyun eğdirilmesi, makineler, kimyanın sanayi ve tarıma uygulanması… mantar gibi biten dev nüfuslar – daha önceki yüzyıllarda, toplumsal emeğin bağrında bu üretici güçlerin yattığına ilişkin bir önsezi olsun var mıydı acaba?**

 

Var mıydı acaba tarihin bir gelişim ve dönüşüm olduğunu anlamayan?

                 iyi yedirilmiş yalanları yudup da esas gerçeklere tok kalan,

                       behey yud kavmi, karnım doysun cebim dolsun diyen 

                                     ve de sendikasından partisinden bihaber olan

 

                                      Ne robotlar doğurmuş bak analar, böyle böyle değişecek tarih

                                      hem, adı her ne olursa olsun beğenilmeyecek nasılsa

                                      kültürel bir fabrikanın atıklarıdır müzayedeler

                                      ne gerek var şimdi böyle sözler etmeğe?

 

Gözlerimizin önünde buna benzer bir hareket yaşanıyor… o dev üretim ve mübadele araçlarını peyda etmiş olan modern burjuva toplumu, büyüler yaparak çağırdığı cehennem kuvvetlerine artık söz geçiremeyen büyücünün durumuna düşmüş bulunuyor.***

 

 

*, **, *** : Komünist Manifesto, Yordam Kitap, 8. Basım, s.44,46,47