ekrem sürer

arzu apartmanı

kalktım arzu apartmanı olmayan bir apartmandan
yola koyuldum arzu nesnemi görebilmek için ben
sonra arzu nesnemin apartmanından içeriye girip
arzu apartmanı olmayan apartmanda bir arzu olarak
kendi nesnemin kim bilir ne nesnesi oldum ben
bir şeyler konuştuk bir şeyler içtik bir şeyler yedik
ben çok kuruyemiş yedim insan hiç arzu nesnesinin
yanında kuruyemiş yer mi ben yedim hem insan
arzu nesnesi ile daha neler neler yapıyor bir bilseniz
doksan derecelik açıyla uzanıyor mesela böyle olunca
yüzler birbirini görmüyor sesler birbirini duyuyor ve
arzu denilen imkansız olarak var oluyor yani ki insan
biliyor bazen aslında arzu nesnesi de kendisini istiyor
ama kendisi arzu nesnesi olmak olarak istiyor böyle
olunca insan kendi arzu nesnesinin isteğine karşılık
olarak arzu nesnesini arzu nesnesi olarak istiyor ve
böyle olunca tekrar arzu nesnesi imkansız hale geliyor
evet maalesef böyle şeyler oluyor insanlar arasında