ismail demir

bahtsız ahmet

ayaküstü tutalan yas zarara bırakılan gam
açılan dikiş murtad eski kimlikle ölçülen asa
anlatılan hikaye yarım verilen söz tamam
güvensiz teknik sırıtan imtina

kuş karanfili öpük sonra garip
şey demeyi bilenler için nazik olabilir
görünülebilir kuş bakışsız açıdan son defa
keşfedilebilir sihirli ot saman salya dağ
renkleri boğan duvar şamata var
ağız ağıza duman göt göte ninni nam
adını garip söyleyenler için
kimse bilmez kendini buraya gömmeli

özünü kimlerden gözünü nerelim senin
yarını bilmezsin sözün bugüne defin
mide ayarlı öylesine koptu gınnap
şuhu alıp su emirdi derinlere külhan
sam katıp gönlünce esti veda tırpan

ay vuruldu kurtlarına tarda cücük yok
katına çık yemini ver kendini masrafa sok
üstüne doya doya için soğuk birer boza
dökülsün şıra açılsın kaf dikleşsin meme

kimsesiz kal sağduyunu sağsınlar
suntadan tabuta koysunlar seni
sütsüz yan ciğerini söksünler
yaldızlı kefene sarsınlar seni
teybini çalıp kasetini assınlar
kulaklarını minnette kessinler senin
duy gitsin umursamaz hal kalsın taşta
cürüm gitsin çürümek gelsin baştan
mezarına incirler diktiler senin

kurt sana baksın
nazlı gözleriyle kurt
zaman aksın salyasından
doldursun oyuğu damlası
çin ahmet cin ahmet can ahmet
e biraz gül ahmet

kurt çeksin gözlerini üzerinden
tutulsun renklere kötükara
çabulsun aynadan ayrılsın

kül ahmet süt ahmet kim ahmet