ELAINE EQUI

being sick together (beraber hastalanmak)

ÇEVİRİ: ahmet güntan

Being Sick Together

In the postmodern world
the sequel is always superior

to the original
and it is even possible

for someone like Tony Perkins
to meet a nice girl in “Psycho III”

a suicidal former nun
who is also tormented

by sexual fantasies
so that he can teach her something

old-fashioned as dancing
the fox trot

and she can offer him
a drink in her room.

At the Bates Motel
water drawn from the same tap

where famous shower scene began
now seems pleasantly refreshing.

Postmodern dünyada
bir şeyin devamı her zaman

aslından daha iyi oluyor
ve hatta Tony Perkins gibi birinin

“Sapık III”te hoş bir kız
bulması bile mümkün

intihara eğilimli eski bir rahibe
cinsel fantezilerin

elinde esir
o kadar ki Tony ona eski moda

bir şey mesela fokstrot
dansı öğretebilir

ve kız da ona odasında
içecek bir şeyler ikram edebilir.

Bates Motel’de
meşhur duş sahnesinin başladığı

musluktan alınan su
şimdi insanı gayet güzel ferahlatabilir.