mikail söylemez

biçimler

1. evde – bütün – anlamlar
açıktır – masaya bakarız
mutfak tezgâhına bakarız
dolabı açıp içine bakarız

birçok şeyi biçimsel
olarak anlarız – biçimler
elimizden tutar.

2. masanın ayağı halıya denk
gelirse – ölümcül izler bırakır.
şeylerin müdahalesi
kararlı ve kesindir.

şeylere karşı açık
olmak zorundayız.
makinelerle aramızda
sorun olsun istemeyiz.

3. ev – bütün hareketleri
içine alan bir yapı
ama yeni bir forma
ihtiyaç duyuyor.

yalnızca tek biçimin olduğu
başlangıç noktasını düşünebiliriz
ama oraya dönemeyiz.