umut yalım

gece gereci

Kökü dışarlak kök bir bira içen adamın şiiri olacak bu şiir.

 

lokomatif

                 sözcüğnü bolca kullanmak istiyorum. little walt

er’dan

           can’t stop lovin’ you çalacak sürek. uykuluyum bir

az ancak idâre ederim sanırım.            ‘yu

                                                  mumu gezdirmekçin erken

kalkıyorum epey epeydir. mumu:

                                                      bizim çakma frenchie. n

eyse şiire dönelim geri. kökü dışarlak kök bir bira içen ada

mın şiiri olacak bu şiir. şiirin üst sağ köşesinde

                                                                           it salyası gi

bi bir yağmur ve yağmurlar

                                             hemen bir ardında da: dudağn

a ruj yerine

                   yeni öldürdüğ herifin saç boyacını süren bir ka

dın olacak. şiirin 3 fârklı yerinde

                                                     3 kişi aynı ânda ölecek. o

lacak-ölecek ikilisi şiirde en az

                                                  17 kez daha görünecek. gör

ünecek diyorum çünkü

                                      günümüzde her şeyler görünmekle

ilgili. ölün görünür olm

                                       azsa ve ölümünün reytingi azsa: ö

lmüş sayılmıyormuşsun

                                       sosyal medya kanunları gereğince

. işbu kanun sâyesinde

                                     balatta kimselere görünmeden sevd

im

     demin şiirde geçen kadını. kadının öldürdüğ herif de be

ndim zaten. ve

                        şiirin 3 fârklı yerinde 3 kişi olarak aynı ând

a öldüm. ya da

                        öldürüldüm. anımsamıyorum. şiirin sol alt 

köşesinde belli olacak bu. 

                                          lokomatif sözcüğnü hiç kullanam

adım şimdiye değin. oysa

                                          eğin-üzümlü arası

                                                                       üzüm karası se

vdâ getirip 

                  ayrılık götüren 

                                           tren olmak isterdim bir. özünde i

stemezdim. değin deyince

                                           eğin demek istedim ve ardından 

da arası/karası ve götüren

                                          tren uyakları geldi. hep yapmak i

stemiştim bunu. neyse

                                    şiire dönelim geri: şiirin tam ortasınd

a

  something inside me çalıyor elmore james’ten ve ben

                                                                                       oysa

ki

   ilk koreli

                 sonra da katalan doğdum. ilk hüznümde

                                                                                 hemen t

ürk oldum. iki

                      yaşımda bir birinci yaktım. alev hüzmeleri yu

ttum. hüzgün

                      bir çocuktum. tuzlu ve tozluydum. uzun ve ka

lın ve ağır

                kenar köşelerim vardı çünkü

                                                   tozlarını türlü alamadığım

diye uzun

                   süren bir dize var bir de. bu uzun süren dizenin

5 cm aşağ

                sında: sürek damlıyan musluk var. yarım atan bir

kâlbe

         batırılmış ve yan yatırılmış musluk. tek 

                                                                         tek saydım: t

am ve saydam

                15 adet kan 

                         sözcüğ damlamış bordo. ner

                                                                      de görsem tanı

rım ve tanıtımını yaparım: bunlar benim k

                                                                    anlarım. şiir bite

cek az kaldı. başka bir şiire yetişmem ger

                                                                   ek zaten. ba

                                                                                       k bu

güzel oldu. bir aşk/ ayrılık şiirinde bunu gidiyorum şimdi b

aşka bir aşka yetişmem gerek diyerek kullanabilirim. aklım

da bulunsun. birden

                                 şiire mervem giriyor. öpüyor ekşi parm

aklarımı. benimçin

                              hiç dizen yok mu diyor. seni sevememekt

en değil

            herkesler gibi sevmekten korkuyorum. diyorum ve b

itiyor ş

            iir. 

.