emre söylemez

hem hem de

benim kavarinim kil ve metaldendir

kilim çorak, suyunu metal emdi

okyanuslar haritasını gökyüzünden çizen ahmakların aksine

kavarinim boğulmayı bilir

ağzında suları sünmüş bir sünger tutar

dişleri bakır dili sanayi kablosu

bileklerini çengellerde bıraktı

ayağı kurbağa baloncuğu

ve dizleri birbirlerine bağlıdır

dirseklerindense utanır

içine sokar

kirpikleri yoktur

fakat o ipekten kirpiği olmadığı için üzülür

 

 

bilmediği kelimeler     bildiği kelimeler

Astım.                            Ih

Oksijen.                         Hı

Atmosfer.                     Yalan

Andromeda.                Kraliçe

Heavy Cenneti.           Lubunya Muayene Sırası