zeki altın

kara ayazında bir yolculuk

Ön izleme

 

suni tohumlama toplantısı bilgilendirme raporunda

şiir üzerine belirginleşmiş hiçbir bulguya saptanmamıştır ]

 

                          (Görüldü/Görüldü/Görüldü)

 

Rapor : Soru

 

güneş ağzında bir çocukla gelse kim çıldırmaz

hareketli seçimler sonrasında romantik bir akşam yemeği

bunu her şair yazar ve şairlerin yazdığı için zordur

çünkü simülasyon çağında bulunan açıklama yetersiz görülür

 

çocuklar oyuna; yetişkinler hafızaya sığınır

bulunur doğada en çok sevdiğin şeylerin hangisi olduğu

kaplumbağa, kanı içerek hayatta kalan sinekatı

bilinir duvarı oyan kahrıdır suyun, rutubeti bahane

 

kelimelere sığın, bütün bütün romana dönüştür onları

karakterleri duygusal devinim içinde biriktir

bir dil kullanmaya çalış sağırlar arasında

bana özel bir ad buldum çağrıştırdı her söylendiğinde

 

Sonuç: Sen

 

bir şey daha güzel başlar bittiğinde aklındaki 

kara ayazındasın, bir yolculuk say öyle geçsin

bilirsin dünya bir göz irisi baktıkça derinleşen

doğal felaketlere gebe doğan çocuklarıyla 

ismimi söyle

ismimi söyle 

ismim tanındı/ ismim isminin yanında anıldı/

Görüldüğü üzere/ Görüldüğü üzere/ Görüldüğü üzere

 

bundan sonrası şiir cinlerine

ibare eklendi/ güneş ağzında bir çocuk

ibare eklendi/ kimse çıldırmadı şair hariç.