Archive

biyopolitika – eren erginli

insana hükmetmekte kesinsen bir saltanat kuracaksan eğer canlar almak yuvalar yıkmak sokaklarını mühürlemek insanın gırtlağına yapışmaksa işin virüs olacaksın öyle belirgin bir görüntün olmasın görünür olman bile lüzumlu değil ağzıkapanmazlar arasında dolaşacak durmadan yoluna devam edeceksin lazım değil sana öyle afili bir karargâh sen vücutlar kat edeceksin görevden almalar istifalar atamalar hep elinden geçecek yalanlar söyleteceksin haberlerde hep sen olacaksın adını başkası koymuş sana ne tonla küfür ...

poetik ontoloji – eren erginli

I bu yaz geceleri adamın illetini ayartır döke saça gençlikler çalkalar ağaç gövdelerinden kalabalıklar ateşler çehreyi çevre kılar gözün odağını bozar yordam bilmez kuşku tüner alacaklı yemlenesi tıkırtı -karaltı mı yoksa bir yüz mü bu yönsüz uzanan varmak ulaşmaksa var olmak ulaşmışlık bir nihai görüntü ve omuzda ağırlığı var- orman yangını sakıncayı içeren eylem ise olmayan her daim güvende ceset varın astarı, yokun ...