Archive

bir gül senin – ismail demir

güllerin gündelik hayata atılımı ve evcil güllere yapılan baskının nereden çıktığı üzerine anıt; ortaçağ türkçesiyle söylenir, düzlüklere bestelenen ilahi ezgilerden yanık. gül gibisin hayatın ortasına ne yana dönsen arkana düşüyor elin, uzadıkça daha çok kirlenir hissini veren yaban otları sorsunlar -onları kim bilir? nasıl anlatır asıl. ayna tutar otobüs çeker dişiyle, uçak ...